БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби - Суворово

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортни гълъби - Суворово
Гълъбовъди Стойко Г. Стойков
Ширина/Дължина 43:21:08.34/27:40:00.36

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Падина (24.04.2022)  BG007348/2021  167738,442  24.04.2022 11:14:38  1245.894  31(149)  64,449(97,577)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG007330/2021  167738,442  24.04.2022 11:17:10  1222.878  40(197)  83,16(129,011)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG016850/2021  167738,442  24.04.2022 11:17:12  1222.583  41(198)  85,239(129,666)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG006922/2021  167738,442  24.04.2022 11:26:40  1143.669  74(360)  153,846(235,756)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG025428/2020  167738,442  24.04.2022 11:26:52  1142.111  76(363)  158,004(237,721)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG007334/2021  167738,442  24.04.2022 11:26:53  1141.987  77(364)  160,083(238,376)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG012305/2020  167738,442  24.04.2022 11:30:14  1116.522  92(408)  191,268(267,191)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG025900/2020  167738,442  24.04.2022 11:30:26  1115.038  93(410)  193,347(268,5)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG012307/2020  167738,442  24.04.2022 11:30:27  1114.912  94(411)  195,426(269,155)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG007360/2021  167738,442  24.04.2022 11:30:37  1113.675  96(413)  199,584(270,465)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG25375/2017  257276,215  01.05.2022 10:31:20  1418.805  99(333)  184,701(201,941)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG007327/2021  349127,894  08.05.2022 13:17:12  1100.655  84(257)  165,354(148,298)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG006929/2021  349127,894  08.05.2022 13:17:47  1098.636  86(262)  169,291(151,183)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG025428/2020  349127,894  08.05.2022 13:20:16  1090.115  93(292)  183,071(168,494)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG007337/2021  349127,894  08.05.2022 13:23:57  1077.722  112(345)  220,472(199,077)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG007350/2021  372600,825  15.05.2022 10:40:51  1326.690  7(41)  15,184(26,333)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG006929/2021  372600,825  15.05.2022 10:55:24  1261.343  42(171)  91,106(109,827)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG007360/2021  372600,825  15.05.2022 10:55:27  1261.130  43(173)  93,275(111,111)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG007347/2021  372600,825  15.05.2022 10:55:35  1260.562  46(176)  99,783(113,038)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG007120/2021  372600,825  15.05.2022 10:56:46  1255.533  53(196)  114,967(125,883)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG025438/2020  372600,825  15.05.2022 10:58:50  1246.853  60(244)  130,152(156,712)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG025428/2020  372600,825  15.05.2022 11:02:12  1232.961  89(341)  193,059(219,011)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG025428/2020  503615,55  22.05.2022 11:28:14  1467.270  17(112)  40,573(74,967)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG025900/2020  503615,55  22.05.2022 11:31:33  1453.226  28(161)  66,826(107,764)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG007327/2021  503615,55  22.05.2022 11:31:34  1453.155  29(162)  69,212(108,434)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG006930/2021  503615,55  22.05.2022 11:37:54  1427.077  62(271)  147,971(181,392)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG007357/2021  503615,55  22.05.2022 11:38:06  1426.269  63(274)  150,358(183,4)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG007359/2021  503615,55  22.05.2022 11:40:47  1415.513  77(336)  183,771(224,9)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG025438/2020  934766,497  05.06.2022 07:15:38  835.633  1(3)  6,494(2,204)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG67010/2019  934766,497  05.06.2022 15:12:12  585.987  18(159)  116,883(116,826)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG007340/2021  934766,497  05.06.2022 15:37:33  576.821  19(168)  123,377(123,439)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG007328/2021  934766,497  05.06.2022 16:15:46  563.531  23(186)  149,351(136,664)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG67032/2019  934766,497  05.06.2022 18:52:36  514.853  32(249)  207,792(182,954)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG025428/2020  347095,72  19.06.2022 10:07:01  1495.993  30(121)  127,119(203,361)  8(25)  236(595)  Клубно(В група) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG007340/2021  1143015,725  26.06.2022 16:03:01  705.994  7(92)  109,375(114,286)  7(63)  64(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG025438/2020  1143015,725  27.06.2022 06:23:25  564.336  12(141)  187,5(175,155)  7(63)  64(805)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG007120/2021  508020,155  26.06.2022 11:35:39  1334.612  22(61)  101,382(56,744)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG025428/2020  508020,155  26.06.2022 11:50:08  1285.694  52(126)  239,631(117,209)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BG025428/2020  879246,474  17.07.2022 09:12:06  758.560  2(57)  142,857(174,847)  2(33)  14(326)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG025428/2020  Женски  11  453,395  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG025428/2020  Женски  93  453,395  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG025428/2020  Женски  300,639  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG025428/2020  Женски  367,023  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG025428/2020  Женски  300,639  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG025428/2020  Женски  754,256  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG025428/2020  Женски  54  754,256  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG025438/2020  Женски  177,359  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG007340/2021  Женски  232,752  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG67010/2019  Женски  260,273  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG025438/2020  Женски  28  177,359  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG007340/2021  Женски  237,725  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG67010/2019  Женски  324,363  2022  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG025438/2020  Женски  29  177,359  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG007340/2021  Женски  232,752  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG67010/2019  Женски  260,273  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG025438/2020  Женски  177,359  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG007340/2021  Женски  232,752  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG025438/2020  Женски  20  177,359  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG007340/2021  Женски  237,725  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG025438/2020  Женски  20  177,359  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG007340/2021  Женски  232,752  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG025428/2020  Женски  789,311  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG025428/2020  Женски  20  789,311  2022  Многогодишни  Една година  Национално