БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби - Суворово

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Тони и Михаил Тоневи
Ширина/Дължина 43:16:05.50/27:56:24.00

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Латести/Ro (23.04.2023)  BG020659/2021  140839,399  23.04.2023 10:13:47  1357.057  43(53)  45,551(30,39)  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Латести/Ro (23.04.2023)  BG020673/2021  140839,399  23.04.2023 10:14:16  1350.757  47(65)  49,788(37,271)  19(31)  944(1744)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro (30.04.2023)  BG002788/2022  179307,942  30.04.2023 10:56:33  1363.040  30(83)  29,851(46,655)  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro (30.04.2023)  BG002787/2022  179307,942  30.04.2023 10:56:33  1363.020  31(84)  30,846(47,218)  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro (30.04.2023)  BG002754/2022  179307,942  30.04.2023 10:56:35  1362.698  32(85)  31,841(47,78)  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro (30.04.2023)  BG020659/2021  179307,942  30.04.2023 10:56:57  1358.908  39(102)  38,806(57,336)  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Кавгаджия/Ro (30.04.2023)  BG020673/2021  179307,942  30.04.2023 10:57:13  1356.164  46(110)  45,771(61,832)  23(36)  1005(1779)  Клубно(В група) 
Галати / Ro (07.05.2023)  BG020659/2021  258732,746  07.05.2023 10:21:57  1504.698  56(72)  58,947(43,983)  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro (07.05.2023)  BG002788/2022  258732,746  07.05.2023 10:25:10  1477.063  75(109)  78,947(66,585)  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro (07.05.2023)  BG002793/2022  258732,746  07.05.2023 10:26:52  1462.866  88(137)  92,632(83,69)  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Галати / Ro (07.05.2023)  BG002754/2022  258732,746  07.05.2023 10:32:32  1417.457  186(323)  195,789(197,312)  23(35)  950(1637)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG020673/2021  347590,269  14.05.2023 12:45:28  1230.552  33(50)  25,562(25,304)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG002787/2022  347590,269  14.05.2023 12:50:26  1209.291  64(101)  49,574(51,113)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG002754/2022  347590,269  14.05.2023 12:55:52  1186.854  108(174)  83,656(88,057)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG020666/2021  347590,269  14.05.2023 12:55:56  1186.586  109(175)  84,431(88,563)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG16756/2019  347590,269  14.05.2023 12:57:48  1179.071  129(198)  99,923(100,202)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG020659/2021  347590,269  14.05.2023 12:59:52  1170.862  150(236)  116,189(119,433)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG002749/2022  347590,269  14.05.2023 13:02:05  1162.187  178(277)  137,878(140,182)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG002792/2022  347590,269  14.05.2023 13:02:29  1160.634  181(284)  140,201(143,725)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Миток / Ro (14.05.2023)  BG002788/2022  347590,269  14.05.2023 13:02:39  1159.988  184(287)  142,525(145,243)  26(39)  1291(1976)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro (21.05.2023)  BG002754/2022  387282,758  21.05.2023 10:38:06  1560.995  107(151)  99,72(84,641)  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Васлуй / Ro (21.05.2023)  BG020673/2021  387282,758  21.05.2023 10:38:48  1556.603  117(164)  109,04(91,928)  27(41)  1073(1784)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG17386/2018  518603,532  31.05.2023 11:48:42  1554.101  29(39)  31,25(25,624)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG020659/2021  518603,532  31.05.2023 11:50:33  1545.533  30(41)  32,328(26,938)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG020673/2021  518603,532  31.05.2023 11:53:38  1531.462  38(51)  40,948(33,509)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG002792/2022  518603,532  31.05.2023 11:53:41  1531.236  39(52)  42,026(34,166)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG002787/2022  518603,532  31.05.2023 11:58:37  1509.249  53(73)  57,112(47,963)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG006344/2020  518603,532  31.05.2023 11:59:07  1507.056  54(75)  58,19(49,277)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG53544/2022  518603,532  31.05.2023 12:03:25  1488.456  71(106)  76,509(69,645)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG020666/2021  518603,532  31.05.2023 12:03:45  1487.035  74(109)  79,741(71,616)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG002754/2022  518603,532  31.05.2023 12:07:27  1471.424  95(145)  102,371(95,269)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (31.05.2023)  BG54330/2022  518603,532  31.05.2023 12:17:33  1430.433  188(284)  202,586(186,597)  26(40)  928(1522)  Клубно(Национално) 
Васлуй 2 / Ro (06.06.2023)  BG020673/2021  360503,963  06.06.2023 10:34:42  1244.404  40(55)  134,68(95,486)  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro (06.06.2023)  BG020666/2021  360503,963  06.06.2023 10:38:31  1228.222  56(85)  188,552(147,569)  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 / Ro (06.06.2023)  BG002788/2022  360503,963  06.06.2023 10:39:22  1224.675  63(98)  212,121(170,139)  13(21)  297(576)  Клубно(В група) 
Хелм (10.06.2023)  BG020685/2021  900278,929  11.06.2023 07:41:11  818.299  14(46)  19,337(27,479)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG006344/2020  900278,929  11.06.2023 07:51:47  810.490  17(49)  23,481(29,271)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG54330/2022  900278,929  11.06.2023 08:28:07  784.819  25(64)  34,53(38,232)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG54329/2022  900278,929  11.06.2023 09:01:42  762.496  37(95)  51,105(56,75)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG17386/2018  900278,929  11.06.2023 09:28:58  745.284  54(141)  74,586(84,229)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG002793/2022  900278,929  11.06.2023 09:29:57  744.678  56(144)  77,348(86,022)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG051019/2021  900278,929  11.06.2023 09:52:04  731.300  74(166)  102,21(99,164)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG16075/2019  900278,929  11.06.2023 09:58:48  727.322  81(177)  111,878(105,735)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG53544/2022  900278,929  11.06.2023 10:05:28  723.425  85(187)  117,403(111,708)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG002749/2022  900278,929  11.06.2023 10:22:50  713.469  94(207)  129,834(123,656)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG53545/2022  900278,929  11.06.2023 10:35:09  706.572  100(219)  138,122(130,824)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG002748/2022  900278,929  11.06.2023 11:38:39  673.030  118(278)  162,983(166,069)  28(77)  724(1674)  Клубно(Национално) 
Васлуй 3 / Ro (18.06.2023)  BG020673/2021  387282,758  18.06.2023 10:18:41  1389.689  15(21)  38,462(33,871)  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro (18.06.2023)  BG020659/2021  387282,758  18.06.2023 10:45:08  1269.226  35(63)  89,744(101,613)  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro (18.06.2023)  BG002787/2022  387282,758  18.06.2023 10:45:15  1268.740  37(65)  94,872(104,839)  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro (18.06.2023)  BG002754/2022  387282,758  18.06.2023 10:46:08  1265.080  43(71)  110,256(114,516)  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro (18.06.2023)  BG020666/2021  387282,758  18.06.2023 10:56:28  1223.770  63(102)  161,538(164,516)  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Васлуй 3 / Ro (18.06.2023)  BG002788/2022  387282,758  18.06.2023 10:58:51  1214.624  75(122)  192,308(196,774)  16(24)  390(620)  Клубно(В група) 
Ботошани 2 / Ro (24.06.2023)  BG020673/2021  520568,547  24.06.2023 13:39:24  1133.149  2(4)  6,369(6,993)  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro (24.06.2023)  BG020666/2021  520568,547  24.06.2023 13:52:05  1102.706  9(16)  28,662(27,972)  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro (24.06.2023)  BG020659/2021  520568,547  24.06.2023 14:02:28  1078.972  15(24)  47,771(41,958)  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro (24.06.2023)  BG002754/2022  520568,547  24.06.2023 14:19:40  1041.831  25(40)  79,618(69,93)  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
Ботошани 2 / Ro (24.06.2023)  BG002787/2022  520568,547  24.06.2023 15:19:37  930.223  57(97)  181,529(169,58)  15(26)  314(572)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG020685/2021  1100822,241  03.07.2023 19:36:16  398.521  24(77)  99,174(110,157)  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG020681/2021  1100822,241  04.07.2023 21:40:08  283.051  34(123)  140,496(175,966)  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG54330/2022  1100822,241  05.07.2023 20:35:47  228.018  46(149)  190,083(213,162)  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG53544/2022  1100822,241  06.07.2023 05:58:35  222.227  48(153)  198,347(218,884)  20(56)  242(699)  Клубно(Национално) 
Галати / Ro (09.07.2023)  BG002788/2022  258713,398  09.07.2023 08:22:35  1814.476  1(2)  4,167(4,338)  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro (09.07.2023)  BG020659/2021  258713,398  09.07.2023 08:28:13  1745.504  5(7)  20,833(15,184)  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro (09.07.2023)  BG002787/2022  258713,398  09.07.2023 08:28:18  1744.527  6(8)  25(17,354)  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro (09.07.2023)  BG020673/2021  258713,398  09.07.2023 08:42:31  1591.916  30(60)  125(130,152)  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Галати / Ro (09.07.2023)  BG020666/2021  258713,398  09.07.2023 08:46:43  1551.812  45(87)  187,5(188,72)  13(21)  240(461)  Клубно(В група) 
Ботошани 3 / Ro (16.07.2023)  BG020673/2021  525021,899  16.07.2023 13:42:34  1044.680  6(11)  23,346(23,555)  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro (16.07.2023)  BG020666/2021  525021,899  16.07.2023 14:09:07  992.260  14(28)  54,475(59,957)  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro (16.07.2023)  BG020659/2021  525021,899  16.07.2023 14:09:09  992.199  15(29)  58,366(62,099)  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro (16.07.2023)  BG53545/2022  525021,899  16.07.2023 14:35:37  944.935  40(72)  155,642(154,176)  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Ботошани 3 / Ro (16.07.2023)  BG002788/2022  525021,899  16.07.2023 15:01:19  903.159  50(96)  194,553(205,567)  14(21)  257(467)  Клубно(Национално) 
Латести / RO (06.08.2023)  BG21521/2023  136516,211  06.08.2023 08:30:39  1044.900  39(86)  103,448(143,095)  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Латести / RO (06.08.2023)  BG21508/2023  136516,211  06.08.2023 08:39:14  980.487  75(164)  198,939(272,879)  13(20)  377(601)  Клубно(В група) 
Кавгаджия (14.08.2023)  BG21508/2023  178689,016  14.08.2023 08:21:18  1605.472  26(39)  88,136(68,421)  14(25)  295(570)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Асов генерално  BG020673/2021  Мъжки  517,855  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Асов генерално  BG020673/2021  Мъжки  523,84  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Асов генерално  BG020673/2021  Мъжки  517,855  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Генерален майстор      2581,971  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      2581,971  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  218,107  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  234,145  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002788/2022  Неуточнен  413,267  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  465,93  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002754/2022  Неуточнен  10  506,183  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  759,024  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  229,976  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  16  234,145  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002788/2022  Неуточнен  413,438  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002754/2022  Неуточнен  11  510,443  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  534,08  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  770,893  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  12  218,107  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  21  234,145  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002788/2022  Неуточнен  413,267  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020673/2021  Мъжки  10  465,93  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG002754/2022  Неуточнен  11  506,183  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020659/2021  Женски  17  759,024  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  88,528  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  198,968  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  217,006  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  12  238,494  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002754/2022  Неуточнен  333,496  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002787/2022  Неуточнен  361,989  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  492,61  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  568,268  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002788/2022  Неуточнен  699,525  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  89,361  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  220,742  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  14  232,608  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  17  243,976  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002754/2022  Неуточнен  333,496  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002787/2022  Неуточнен  371,956  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  13  498,092  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  10  583,87  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  88,528  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020673/2021  Мъжки  198,968  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  17  217,006  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  21  238,494  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002754/2022  Неуточнен  333,496  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002787/2022  Неуточнен  361,989  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020666/2021  Мъжки  16  492,61  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020659/2021  Женски  13  568,268  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG002788/2022  Неуточнен  699,525  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  159,67  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  197,259  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  341,74  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG002787/2022  Неуточнен  410,189  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG002754/2022  Неуточнен  475,593  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  516,248  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  15  547,601  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG002788/2022  Неуточнен  605,575  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  15  793,918  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  160,503  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  197,259  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  395,712  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG002787/2022  Неуточнен  420,156  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG002754/2022  Неуточнен  479,853  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  531,85  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  23  556,061  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  19  799,4  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  159,67  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  197,259  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020673/2021  Мъжки  341,74  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG002787/2022  Неуточнен  410,189  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG002754/2022  Неуточнен  475,593  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020659/2021  Женски  516,248  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  25  547,601  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG002788/2022  Неуточнен  605,575  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG020666/2021  Мъжки  23  793,918  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  118,511  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  12  118,511  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  12  118,511  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  118,511  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  118,511  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  118,511  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG54330/2022  Женски  224,613  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG020685/2021  Мъжки  253,941  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG53544/2022  Женски  310,055  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002787/2022  Неуточнен  240,609  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002754/2022  Неуточнен  365,337  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002788/2022  Неуточнен  10  413,267  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002787/2022  Неуточнен  250,576  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002754/2022  Неуточнен  365,337  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002788/2022  Неуточнен  10  413,438  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002787/2022  Неуточнен  240,609  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002754/2022  Неуточнен  365,337  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG002788/2022  Неуточнен  10  413,267  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020673/2021  Мъжки  214,327  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020666/2021  Мъжки  547,601  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020673/2021  Мъжки  215,16  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020666/2021  Мъжки  556,061  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020673/2021  Мъжки  214,327  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG020666/2021  Мъжки  547,601  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      802,142  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      19  802,142  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      395,543  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      395,543  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      756,553  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      17  756,553  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      756,553  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      756,553  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1266,499  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      40  1266,499  2023  Многогодишни  Една година  Национално