БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби - Суворово - Суворово

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортни гълъби - Суворово
Гълъбовъди КАЛОЯН ТОДОРОВ
Ширина/Дължина 43:08:35.74/27:35:32.04

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цар Калоян (28.04.2024)  BG032190/2022  124696,871  28.04.2024 09:07:20  1427.832  2(14)  5,45(9,211)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005313/2023  124696,871  28.04.2024 09:09:41  1390.418  6(44)  16,349(28,947)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG032170/2022  124696,871  28.04.2024 09:09:51  1387.834  7(46)  19,074(30,263)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005333/2023  124696,871  28.04.2024 09:10:01  1385.259  8(50)  21,798(32,895)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG033602/2023  124696,871  28.04.2024 09:11:14  1366.796  18(84)  49,046(55,263)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005347/2023  124696,871  28.04.2024 09:11:20  1365.299  20(90)  54,496(59,211)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG036442/2023  124696,871  28.04.2024 09:11:42  1359.835  21(102)  57,221(67,105)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005337/2023  124696,871  28.04.2024 09:12:46  1344.194  24(120)  65,395(78,947)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005308/2023  124696,871  28.04.2024 09:12:47  1343.962  25(122)  68,12(80,263)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG032167/2022  124696,871  28.04.2024 09:12:49  1343.470  26(125)  70,845(82,237)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005360/2023  124696,871  28.04.2024 09:12:52  1342.747  27(128)  73,569(84,211)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG032173/2022  124696,871  28.04.2024 09:15:32  1305.275  45(205)  122,616(134,868)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005340/2023  124696,871  28.04.2024 09:16:40  1289.963  52(246)  141,689(161,842)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005311/2023  124696,871  28.04.2024 09:16:41  1289.750  53(247)  144,414(162,5)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005324/2023  124696,871  28.04.2024 09:16:43  1289.296  54(249)  147,139(163,816)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005326/2023  124696,871  28.04.2024 09:16:47  1288.417  57(252)  155,313(165,789)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005330/2023  124696,871  28.04.2024 09:16:48  1288.191  58(253)  158,038(166,447)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG12728/2021  124696,871  28.04.2024 09:16:49  1287.965  60(255)  163,488(167,763)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG032690/2023  124696,871  28.04.2024 09:16:55  1286.636  65(262)  177,112(172,368)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG032172/2022  124696,871  28.04.2024 09:17:59  1272.638  76(296)  207,084(194,737)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG12779/2021  124696,871  28.04.2024 09:18:00  1272.417  77(297)  209,809(195,395)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005328/2023  124696,871  28.04.2024 09:18:03  1271.768  78(298)  212,534(196,053)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005307/2023  124696,871  28.04.2024 09:18:09  1270.472  79(301)  215,259(198,026)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005320/2023  124696,871  28.04.2024 09:18:15  1269.179  81(304)  220,708(200)  5(30)  448(1520)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005303/2023  192534,685  05.05.2024 09:47:27  1400.762  42(113)  103,96(63,023)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG032170/2022  192534,685  05.05.2024 09:47:35  1399.408  44(115)  108,911(64,138)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG032185/2022  192534,685  05.05.2024 09:49:03  1384.644  60(157)  148,515(87,563)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG032182/2022  192534,685  05.05.2024 09:50:04  1374.590  70(188)  173,267(104,852)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005326/2023  192534,685  05.05.2024 09:50:06  1374.266  71(189)  175,743(105,41)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005329/2023  192534,685  05.05.2024 09:50:11  1373.452  72(192)  178,218(107,083)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG033602/2023  192534,685  05.05.2024 09:52:28  1351.434  81(247)  200,495(137,758)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005337/2023  192534,685  05.05.2024 09:53:07  1345.296  86(267)  212,871(148,912)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005338/2023  192534,685  05.05.2024 09:53:48  1338.906  89(286)  220,297(159,509)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG032167/2022  192534,685  05.05.2024 09:55:23  1324.327  93(317)  230,198(176,799)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005325/2023  192534,685  05.05.2024 09:55:28  1323.563  94(322)  232,673(179,587)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005339/2023  192534,685  05.05.2024 09:55:40  1321.745  96(331)  237,624(184,607)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG12780/2021  192534,685  05.05.2024 09:56:04  1318.126  99(341)  245,05(190,184)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG032184/2022  192534,685  05.05.2024 09:56:04  1318.117  100(342)  247,525(190,742)  6(34)  404(1793)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005312/2023  275669,078  12.05.2024 08:57:00  1755.854  18(23)  48,913(12,835)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG033602/2022  275669,078  12.05.2024 08:57:52  1746.211  21(26)  57,065(14,509)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005325/2023  275669,078  12.05.2024 09:04:25  1676.646  31(44)  84,239(24,554)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG032190/2022  275669,078  12.05.2024 09:05:05  1669.882  33(49)  89,674(27,344)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG12728/2021  275669,078  12.05.2024 09:08:56  1631.825  45(81)  122,283(45,201)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005332/2023  275669,078  12.05.2024 09:09:00  1631.178  47(83)  127,717(46,317)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005318/2023  275669,078  12.05.2024 09:09:11  1629.414  48(88)  130,435(49,107)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005324/2023  275669,078  12.05.2024 09:10:57  1612.571  53(117)  144,022(65,29)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005336/2023  275669,078  12.05.2024 09:11:12  1610.217  54(123)  146,739(68,638)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005338/2023  275669,078  12.05.2024 09:11:48  1604.593  55(129)  149,457(71,987)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG032170/2022  275669,078  12.05.2024 09:12:26  1598.703  59(139)  160,326(77,567)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005354/2023  275669,078  12.05.2024 09:13:47  1586.283  63(150)  171,196(83,705)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG024446/2023  275669,078  12.05.2024 09:19:15  1537.903  81(220)  220,109(122,768)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG032685/2023  275669,078  12.05.2024 09:21:50  1516.056  87(257)  236,413(143,415)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG12774/2021  275669,078  12.05.2024 09:22:14  1512.729  90(265)  244,565(147,879)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG032686/2023  275669,078  12.05.2024 09:25:05  1489.435  96(316)  260,87(176,339)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG032179/2022  275669,078  12.05.2024 09:25:45  1484.087  100(327)  271,739(182,478)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005347/2023  275669,078  12.05.2024 09:28:02  1466.068  108(358)  293,478(199,777)  6(37)  368(1792)  Клубно(В група) 
Миток (19.05.2024)  BG005337/2023  375727,218  19.05.2024 12:12:12  1148.311  19(36)  55,882(21,661)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG033602/2022  375727,218  19.05.2024 12:12:17  1148.019  20(37)  58,824(22,262)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG12728/2021  375727,218  19.05.2024 12:15:00  1138.567  32(59)  94,118(35,499)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG033603/2022  375727,218  19.05.2024 12:15:11  1137.936  33(61)  97,059(36,703)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG005312/2023  375727,218  19.05.2024 12:16:53  1132.107  37(65)  108,824(39,11)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG12764/2021  375727,218  19.05.2024 12:22:38  1112.827  50(96)  147,059(57,762)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG032170/2022  375727,218  19.05.2024 12:30:55  1086.177  57(153)  167,647(92,058)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG51154/2023  375727,218  19.05.2024 12:34:22  1075.451  61(180)  179,412(108,303)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG005333/2023  375727,218  19.05.2024 12:34:34  1074.836  62(181)  182,353(108,905)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG032686/2023  375727,218  19.05.2024 12:38:00  1064.383  66(223)  194,118(134,176)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG032163/2022  375727,218  19.05.2024 12:38:02  1064.284  67(224)  197,059(134,777)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG032197/2022  375727,218  19.05.2024 12:39:00  1061.376  70(235)  205,882(141,396)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG005324/2023  375727,218  19.05.2024 12:45:33  1042.095  78(315)  229,412(189,531)  6(39)  340(1662)  Клубно(Национално) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005339/2023  398072,164  26.05.2024 10:37:38  1487.381  24(30)  86,331(21,866)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG033603/2022  398072,164  26.05.2024 10:37:40  1487.192  25(31)  89,928(22,595)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG033602/2022  398072,164  26.05.2024 10:40:39  1470.801  37(46)  133,094(33,528)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005324/2023  398072,164  26.05.2024 10:40:42  1470.529  38(47)  136,691(34,257)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005318/2023  398072,164  26.05.2024 10:40:42  1470.518  39(48)  140,288(34,985)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005312/2023  398072,164  26.05.2024 10:45:40  1444.033  51(76)  183,453(55,394)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005308/2023  398072,164  26.05.2024 10:46:05  1441.857  53(80)  190,647(58,309)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005320/2023  398072,164  26.05.2024 10:46:08  1441.596  54(84)  194,245(61,224)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG12728/2021  398072,164  26.05.2024 10:47:01  1436.995  55(88)  197,842(64,14)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005341/2023  398072,164  26.05.2024 10:47:14  1435.876  56(89)  201,439(64,869)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005338/2023  398072,164  26.05.2024 10:47:16  1435.700  57(90)  205,036(65,598)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG032182/2022  398072,164  26.05.2024 10:47:19  1435.441  58(91)  208,633(66,327)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005310/2023  398072,164  26.05.2024 10:49:33  1423.975  70(115)  251,799(83,819)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005347/2023  398072,164  26.05.2024 10:50:30  1419.152  71(125)  255,396(91,108)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG032163/2022  398072,164  26.05.2024 10:50:34  1418.813  74(127)  266,187(92,566)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG032167/2022  398072,164  26.05.2024 10:50:34  1418.813  73(128)  262,59(93,294)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG032197/2022  398072,164  26.05.2024 10:54:15  1400.430  83(187)  298,561(136,297)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG024450/2023  398072,164  26.05.2024 10:55:44  1393.161  89(206)  320,144(150,146)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG12782/2021  398072,164  26.05.2024 10:56:40  1388.622  98(234)  352,518(170,554)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005307/2023  398072,164  26.05.2024 11:00:21  1371.008  105(274)  377,698(199,708)  5(32)  278(1372)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG033602/2022  530355,907  02.06.2024 14:05:50  1028.154  13(30)  53,061(29,014)  5(32)  245(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG032197/2022  530355,907  02.06.2024 14:22:44  995.538  23(64)  93,878(61,896)  5(32)  245(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG005353/2023  530355,907  02.06.2024 14:28:29  984.907  26(78)  106,122(75,435)  5(32)  245(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG032170/2022  530355,907  02.06.2024 14:33:37  975.606  30(92)  122,449(88,975)  5(32)  245(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG032188/2022  530355,907  02.06.2024 15:15:04  906.487  46(169)  187,755(163,443)  5(32)  245(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG005359/2023  530355,907  02.06.2024 15:16:23  904.453  47(170)  191,837(164,41)  5(32)  245(1034)  Клубно(Национално) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG033602/2022  204587,734  09.06.2024 08:44:33  1108.576  5(30)  30,864(57,582)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG005308/2023  204587,734  09.06.2024 08:49:19  1080.662  16(56)  98,765(107,486)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG005325/2023  204587,734  09.06.2024 08:50:29  1074.047  19(63)  117,284(120,921)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG12781/2021  204587,734  09.06.2024 08:51:58  1065.744  24(70)  148,148(134,357)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG033603/2022  204587,734  09.06.2024 08:51:59  1065.655  25(71)  154,321(136,276)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG024446/2023  204587,734  09.06.2024 08:52:06  1065.006  26(72)  160,494(138,196)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG12782/2021  204587,734  09.06.2024 08:52:12  1064.452  27(73)  166,667(140,115)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG024445/2023  204587,734  09.06.2024 08:52:59  1060.133  29(83)  179,012(159,309)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG032686/2023  204587,734  09.06.2024 08:53:11  1059.036  30(85)  185,185(163,148)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG036442/2023  204587,734  09.06.2024 08:53:20  1058.214  31(86)  191,358(165,067)  6(24)  162(521)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория D - олраунд  BG12728/2021  Мъжки  971,023  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG12728/2021  Мъжки  971,023  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      689,86  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      21  689,86  2024  Многогодишни  Една година  Национално