БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби - Суворово

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортни гълъби - Суворово
Гълъбовъди Спиро и Петя
Ширина/Дължина 43:12:30.18/27:53:28.32

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цар Калоян (17.05.2020)  BG55465/2018  147681,295  17.05.2020 09:12:40  766.511  117(156)  195,98(169,381)  14(23)  597(921)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  TR034017/2017  142829,85  24.05.2020 08:39:17  1104.784  101(243)  160,828(180,804)  16(37)  628(1344)  Клубно(В група) 
Бяла/BG (31.05.2020)  BG25366/2017  180796,487  31.05.2020 08:03:43  1663.001  24(97)  51,064(85,841)  15(36)  470(1130)  Клубно(В група) 
Бяла/BG (31.05.2020)  BG16669/2019  180796,487  31.05.2020 08:09:42  1576.255  53(183)  112,766(161,947)  15(36)  470(1130)  Клубно(В група) 
Бяла/BG (31.05.2020)  BG55465/2018  180796,487  31.05.2020 08:14:27  1513.575  89(261)  189,362(230,973)  15(36)  470(1130)  Клубно(В група) 
Плевен (07.06.2020)  BG84437/2019  259103,777  07.06.2020 09:57:47  1045.688  51(94)  79,937(76,547)  17(37)  638(1228)  Клубно(В група) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG25366/2017  379701,106  14.06.2020 09:40:32  1647.057  14(159)  29,35(71,429)  13(60)  477(2226)  Клубно(Национално) 
ОРБЕНИ/РО (21.06.2020)  BG16669/2019  354571,017  21.06.2020 12:09:14  888.131  11(17)  21,442(16,915)  15(34)  513(1005)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ/РО (21.06.2020)  BG09519/2013  354571,017  21.06.2020 13:01:20  785.608  35(62)  68,226(61,692)  15(34)  513(1005)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ/РО (21.06.2020)  BG55465/2018  354571,017  21.06.2020 13:27:05  743.206  53(96)  103,314(95,522)  15(34)  513(1005)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ/РО (21.06.2020)  BG68212/2016  354571,017  21.06.2020 15:10:56  610.348  101(223)  196,881(221,891)  15(34)  513(1005)  Клубно(В група) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG25366/2017  390976,29  28.06.2020 11:15:13  1132.552  2(29)  6,116(18,001)  11(52)  327(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG16148/2018  390976,29  28.06.2020 11:39:20  1058.601  18(233)  55,046(144,631)  11(52)  327(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG16669/2019  390976,29  28.06.2020 11:48:49  1032.098  26(337)  79,511(209,187)  11(52)  327(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG09519/2013  390976,29  28.06.2020 11:53:53  1018.478  34(367)  103,976(227,809)  11(52)  327(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 - РО (05.07.2020)  BG55465/2018  396115,448  05.07.2020 09:49:04  1622.978  7(28)  20,896(39,271)  13(31)  335(713)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 - РО (05.07.2020)  BG25366/2017  396115,448  05.07.2020 09:53:48  1592.104  17(40)  50,746(56,101)  13(31)  335(713)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  BG09519/2013  565766,62  12.07.2020 13:13:48  1274.823  55(245)  178,571(268,346)  13(43)  308(913)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  BG16669/2019  565766,62  12.07.2020 13:15:59  1268.583  56(248)  181,818(271,632)  13(43)  308(913)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ/РО (12.07.2020)  BG68212/2016  565766,62  12.07.2020 13:21:06  1254.193  60(258)  194,805(282,585)  13(43)  308(913)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG09519/2013  565766,62  26.07.2020 14:36:20  1074.921  17(109)  70,539(126,304)  11(45)  241(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG25366/2017  565766,62  26.07.2020 14:41:56  1063.605  20(121)  82,988(140,209)  11(45)  241(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG68212/2016  565766,62  26.07.2020 14:58:39  1031.198  30(145)  124,481(168,019)  11(45)  241(863)  Клубно(Национално) 
ДАРАБАНИ-2/РО (26.07.2020)  BG55465/2018  565766,62  26.07.2020 15:13:39  1003.755  35(164)  145,228(190,035)  11(45)  241(863)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG25366/2017  Женски  169,2  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG09519/2013  Мъжки  414,778  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG25366/2017  Женски  169,2  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG09519/2013  Мъжки  30  414,778  2020  Многогодишни  Една година  Национално