БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби - Суворово

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Средногорие
Гълъбовъди Пламен Петров
Ширина/Дължина 42:42:23.28/24:08:18.35

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Muglij (15.05.2022)  BG032415/2020  116747,785  15.05.2022 08:57:08  1339.880  60(0)  149,626(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015582/2021  116747,785  15.05.2022 08:57:11  1339.112  62(0)  154,613(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG35592/2021  162985,304  22.05.2022 08:55:17  1121.847  31(0)  72,77(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015544/2021  162985,304  22.05.2022 08:57:15  1106.861  44(0)  103,286(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG60761/2018  162985,304  22.05.2022 08:57:27  1105.360  47(0)  110,329(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015532/2021  162985,304  22.05.2022 08:57:28  1105.232  48(0)  112,676(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG032415/2020  162985,304  22.05.2022 08:57:29  1105.112  49(0)  115,023(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG057475/2021  162985,304  22.05.2022 08:57:41  1103.616  51(0)  119,718(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015510/2021  162985,304  22.05.2022 09:01:30  1075.811  80(0)  187,793(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015595/2021  162985,304  22.05.2022 09:01:32  1075.576  81(0)  190,141(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG35240/2020  162985,304  22.05.2022 09:01:32  1075.562  82(0)  192,488(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015511/2021  162985,304  22.05.2022 09:01:57  1072.625  83(0)  194,836(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG032416/2020  162985,304  22.05.2022 09:02:00  1072.272  84(0)  197,183(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG032421/2020  162985,304  22.05.2022 09:02:05  1071.687  86(0)  201,878(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG07268/2016  217692,728  29.05.2022 09:54:36  1246.808  27(0)  115,88(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG48521/2019  217692,728  29.05.2022 09:54:38  1246.573  28(0)  120,172(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG015532/2021  217692,728  29.05.2022 09:54:40  1246.330  29(0)  124,464(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG015555/2021  217692,728  29.05.2022 09:54:43  1245.973  30(0)  128,755(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG015572/2021  217692,728  29.05.2022 09:54:53  1244.791  31(0)  133,047(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG057475/2021  217692,728  29.05.2022 09:54:56  1244.435  32(0)  137,339(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG35240/2020  217692,728  29.05.2022 09:54:57  1244.314  33(0)  141,631(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG057137/2021  217692,728  29.05.2022 09:55:04  1243.482  36(0)  154,506(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG35600/2020  217692,728  29.05.2022 09:55:43  1238.883  46(0)  197,425(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015573/2021  287142,352  05.06.2022 10:13:18  1090.552  13(0)  43,919(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015556/2021  287142,352  05.06.2022 10:13:29  1089.795  15(0)  50,676(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG057127/2021  287142,352  05.06.2022 10:13:32  1089.588  16(0)  54,054(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015544/2021  287142,352  05.06.2022 10:14:08  1087.113  20(0)  67,568(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015595/2021  287142,352  05.06.2022 10:15:33  1081.312  28(0)  94,595(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015572/2021  287142,352  05.06.2022 10:18:04  1071.159  36(0)  121,622(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG35592/2021  287142,352  05.06.2022 10:23:10  1051.160  49(0)  165,541(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015570/2021  287142,352  05.06.2022 10:25:42  1041.503  52(0)  175,676(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Бяла (19.06.2022)  BG015572/2021  306216,027  19.06.2022 10:00:52  1271.308  4(28)  17,094(30,668)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG35600/2020  306216,027  19.06.2022 10:01:16  1269.200  6(35)  25,641(38,335)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG35282/2020  306216,027  19.06.2022 10:01:25  1268.411  7(38)  29,915(41,621)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG35211/2020  306216,027  19.06.2022 10:03:06  1259.630  18(63)  76,923(69,003)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG057127/2021  306216,027  19.06.2022 10:03:10  1259.283  19(65)  81,197(71,194)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015574/2021  306216,027  19.06.2022 10:03:16  1258.765  20(66)  85,47(72,289)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015532/2021  306216,027  19.06.2022 10:04:53  1250.458  32(95)  136,752(104,053)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015516/2021  306216,027  19.06.2022 10:05:00  1249.861  34(97)  145,299(106,243)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015591/2021  306216,027  19.06.2022 10:05:09  1249.097  35(100)  149,573(109,529)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG48521/2019  306216,027  19.06.2022 10:07:18  1238.237  36(121)  153,846(132,53)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015595/2021  306216,027  19.06.2022 10:07:47  1235.823  39(127)  166,667(139,102)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015519/2021  306216,027  19.06.2022 10:08:50  1230.609  42(140)  179,487(153,341)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG032416/2020  306216,027  19.06.2022 10:09:31  1227.235  44(151)  188,034(165,389)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG60761/2018  306216,027  19.06.2022 10:11:52  1215.785  57(182)  243,59(199,343)  9(47)  234(913)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG015570/2021  373010,276  26.06.2022 11:04:55  1113.739  5(38)  30,12(57,751)  9(47)  166(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG015556/2021  373010,276  26.06.2022 11:22:14  1058.987  13(94)  78,313(142,857)  9(47)  166(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG015593/2021  373010,276  26.06.2022 11:22:30  1058.185  14(96)  84,337(145,897)  9(47)  166(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG015519/2021  373010,276  26.06.2022 11:22:32  1058.086  15(97)  90,361(147,416)  9(47)  166(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG015560/2021  373010,276  26.06.2022 11:23:52  1054.097  21(105)  126,506(159,574)  9(47)  166(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG015591/2021  373010,276  26.06.2022 11:24:39  1051.770  22(107)  132,53(162,614)  9(47)  166(658)  Клубно(Национално) 
Шабла 2022 (26.06.2022)  BG35211/2020  373010,276  26.06.2022 11:34:43  1022.739  33(147)  198,795(223,404)  9(47)  166(658)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG35592/2021  294892,738  26.06.2022 10:17:00  1108.619  3(271)  103,448(311,853)  2(43)  29(869)  Клубно(Национално) 
Созопол 1 (26.06.2022)  BG015595/2021  294892,738  26.06.2022 10:40:39  1018.100  5(343)  172,414(394,707)  2(43)  29(869)  Клубно(Национално) 
Гурково (03.07.2022)  BG057475/2021  155511,21  03.07.2022 08:08:35  1258.354  10(10)  88,496(60,241)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG015493/2021  155511,21  03.07.2022 08:08:48  1256.149  11(11)  97,345(66,265)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG057127/2021  155511,21  03.07.2022 08:09:04  1253.445  16(16)  141,593(96,386)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG015595/2021  155511,21  03.07.2022 08:09:51  1245.584  18(18)  159,292(108,434)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG015560/2021  155511,21  03.07.2022 08:10:02  1243.761  24(24)  212,389(144,578)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG015556/2021  155511,21  03.07.2022 08:10:03  1243.592  25(25)  221,239(150,602)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG032421/2020  155511,21  03.07.2022 08:10:07  1242.926  28(28)  247,788(168,675)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG015544/2021  155511,21  03.07.2022 08:10:19  1240.943  30(30)  265,487(180,723)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG35592/2021  155511,21  03.07.2022 08:10:26  1239.795  31(31)  274,336(186,747)  7(10)  113(166)  Клубно(В група) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG35240/2020  461669,543  10.07.2022 13:40:56  970.031  3(124)  34,091(233,962)  8(53)  88(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG015560/2021  461669,543  10.07.2022 13:52:38  946.756  4(134)  45,455(252,83)  8(53)  88(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG07268/2016  461669,543  10.07.2022 15:24:54  796.119  10(170)  113,636(320,755)  8(53)  88(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG015591/2021  461669,543  10.07.2022 15:52:39  759.762  12(180)  136,364(339,623)  8(53)  88(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG015493/2021  461669,543  10.07.2022 16:03:27  746.495  13(181)  147,727(341,509)  8(53)  88(530)  Клубно(Национално) 
Тулча RO (10.07.2022)  BG60761/2018  461669,543  11.07.2022 11:06:17  378.020  18(190)  204,545(358,491)  8(53)  88(530)  Клубно(Национално) 
Гурково 2 (17.07.2022)  BG015493/2021  155511,21  17.07.2022 08:17:38  1129.898  6(6)  103,448(103,448)  5(5)  58(58)  Клубно(В група) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG015560/2021  524039,38  24.07.2022 16:51:19  792.418  1(7)  22,222(23,179)  8(34)  45(302)  Клубно(Национално) 
Румъния 2 (24.07.2022)  BG60761/2018  524039,38  26.07.2022 08:15:58  239.729  5(77)  111,111(254,967)  8(34)  45(302)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 RO (07.08.2022)  BG015532/2021  461929,281  07.08.2022 14:00:48  981.158  3(36)  200(181,818)  2(23)  15(198)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG015595/2021  Мъжки  704,686  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG015595/2021  Мъжки  49  704,686  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG015595/2021  Мъжки  10  704,686  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG015595/2021  Мъжки  101  704,686  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1615,502  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      49  1615,502  2022  Многогодишни  Една година  Национално